Je li vrijeme za nadogradnju sistema kontrole pristupa?

Kada je najbolje vrijeme za nadogradnju vašeg rješenja za kontrolu pristupa? Mnoge organizacije se vode pravilom da ne trebamo mijenjati nešto što nije pokvareno. No, ovo može biti rizičan pristup u svijetu u kojem tehnologija i prateći rizici vrlo brzo evoluiraju.

Korištenje starih sistema za kontrolu pristupa izlaže organizaciju, zgradu, serversku sobu ili računar opasnostima od neovlaštenog pristupa i pratećih posljedica. No, zašto bi se korisnici trebali odlučiti na nadogradnju? Jedan od najvažnijih poticaja za nadogradnju zastarjelih sistema kontrole pristupa je potreba za naprednijim nivoom zaštite privatnosti podataka.

Privatnost podataka

Ovo može biti posljedica uspostave saradnje s klijentom koji zahtijeva visok nivo sigurnosti, usvajanje propisa za specifične sektore ili useljavanje novih korisnika zgrade. Motivacija ostaje ista: podaci ili sam objekat mogu biti izloženi nekoj vrsti prijetnje ili riziku i potrebna im je dodatna zaštita.

Zastarjela tehnologija više ne može odgovoriti na savremene izazove u oblasti kontrole pristupa i upravljanja identitetima. U izvještaju Kontrola pristupa 2016: Zastarjela infrastruktura i poticaj za nadogradnju 44% ispitanika je navelo da planiraju nadograditi svoja rješenja za kontrolu pristupa. Ovo je važan pokazatelj da su krajnji korisnici svjesni da rizici koji ugrožavaju njihove organizacije kontinuirano evoluiraju i da u tome bitnu ulogu igra potreba za zaštitom imovine i podataka. Za 92% korisnika narušavanje sigurnosti koje bi otkrilo nedostatke postojećeg sistema kontrole pristupa predstavlja razlog zbog kojeg bi razmotrili njegovu zamjenu, ali ne nužno i preventivno.

Na nekoj lokaciji u svakom trenutku, osim redovnih uposlenika, možete zateći osobe i grupe koje imaju pristup različitim zonama u određenim vremenskim intervalima. To mogu biti posjetioci, radnici na održavanju ili izvođači radova. Prema izvještaju, 75% ispitanika je navelo da u njihov prostor redovno dolaze osobe iz navedenih kategorija.

Rješenja za integrisano upravljanje posjetama u modernim sistemima za kontrolu pristupa značajno unapređuju distribuciju i korištenje privremenih akreditiva, štiteći i različite zone unutar prostora od neovlaštenog pristupa, dok rješenja za kontrolu pristupa, poput mobilne kontrole, menadžerima sigurnosti i upraviteljima zgrada olakšavaju praćenje ljudi koji pristupaju određenim zonama na terenu.

Pogodnosti za korisnike

Kontinuirani razvoj potrošačke tehnologije zahvatio je i poslovni svijet putem uređaja koji se danas koriste ne samo za posao nego i u našim privatnim životima. Sistem po kojem uposlenici na posao donose vlastite uređaje (BYOD) u vidu mobilnih telefona ili nosivih uređaja danas je svakodnevnica u poslovnom okruženju. Organizacije mogu svakodnevno koristiti sve napredniju sigurnu tehnologiju koju uposlenici imaju kod sebe.

Umjesto više kartica ili privjesaka koji se lahko zagube, korisnici sada mogu koristiti napredne telefone ili pametne uređaje koji su njima najbliži sistemi za sigurnu kontrolu pristupa. Mobilna kontrola pristupa je sve zastupljenija na tržištu i njene prednosti su brojne. Razumijevanje potreba korisnika objekata je važan korak prije prelaska na nadogradnju sistema kontrole pristupa. U izvještaju se navodi da 43% ispitanika želi sistem kontrole pristupa koji se lahko koristi, dok 32% njih ima potrebu za više nivoa kontrole pristupa u zavisnosti od dodijeljenog ovlaštenja. Ovaj dodatni sigurnosni element je zasigurno važna funkcija koja se može lahko implementirati zahvaljujući modernim tehnologijama.

Posjedovanje mobilnih akreditiva omogućava postojanje više nivoa pristupa i to, naprimjer, eliminiše potrebu da korisnici nabavljaju više uređaja za kontrolu pristupa koji se mogu izgubiti ili izazvati pometnju. U izvještaju se navodi i da 29% ispitanika želi tehnologiju koja može odgovoriti izazovima budućnosti. To je jednostavno izvedivo zahvaljujući rješenjima za mobilni pristup koji korisnicima omogućavaju korištenje savremenih metoda kontrole pristupa, a tu su i jedinstveni akreditivi za uređaje za višestruki pristup. Jedna od najvećih prepreka nadogradnji poslovnog sistema kontrole pristupa je percepcija da će ona dovesti do ometanja svakodnevnih aktivnosti. Zato je 69% ispitanika u izvještaju navelo kako smatra da će prelazak na novi sistem kontrole pristupa ometati njihovo svakodnevno poslovanje, dok 55% njih navodi cijenu kao glavni razlog zbog kojeg oklijevaju u vezi s nadogradnjom. Uprkos ovakvoj percepciji, na većini lokacija instalacija se može obaviti bez mnogo buke i pomoću postojećeg hardvera za kontrolu pristupa, uz minimalne zamjene potrebne za nadogradnju.

Fleksibilnost

Novo rješenje za kontrolu pristupa mora biti fleksibilno kako ga korisnici ne bi percipirali kao tek jedan od „skupih načina otvaranja vrata“. Open Supervised Device Protokol (OSDP) za zaštićenu komunikaciju između terenskih uređaja u okviru sistema fizičke kontrole pristupa je sve zastupljeniji, što omogućava standardizaciju, fleksibilnost i slobodu izbora za menadžere sigurnosti. Fleksibilnost nudi i podršku za brojne aplikacije, ne samo za upravljanje fizičkim pristupom nego i za primjenu u sferi logičkog pristupa, npr. kod prijavljivanja korisnika na računare i softver. Dodatni sistemi kontrole pristupa poput sigurnog upravljanja štampanjem podrazumijevaju i izdavanje odgovarajuće kartice za korisnike. Ovo je odlična prilika da organizacije objedine kontrolu pristupa na jedinstven sistem poput nosivih beskontaktnih uređaja ili mobilnih telefona koji objedinjuju kontrolu pristupa i druge funkcije. Korištenje moderne tehnologije u vidu mobilnih i nosivih uređaja omogućava korisnicima da pojednostave upotrebu svojih uređaja za kontrolu pristupa, odnosno da imaju jedan uređaj s jedinstvenim akreditivom koji omogućava pristup različitim zonama u skladu s potrebama. Skoro četvrtina ispitanika iz izvještaja izrazila je želju za upravljanjem većim brojem akreditiva pomoću jednog uređaja. Zahvaljujući rješenjima za mobilni pristup, više akreditiva se može konfigurirati i pohraniti na jedinstvenom uređaju, što organizacijama olakšava aktivnosti na planu pružanja podrške i omogućava kvalitetniju zaštitu privatnosti podataka.

Iako je jasno da postoji nekoliko prepreka daljem širenju sofisticiranih sistema kontrole pristupa, organizacije se sve više fokusiraju na zaštitu svoje imovine jer ona predstavlja podršku sigurnosti i njihovoj IT infrastrukturi. Uprkos tehnološkom napretku, korisnici su i danas zadovoljni s karticama i privjescima, iako oni ne nude sofisticiranu zaštitu i enkripciju u poređenju s rješenjima za mobilnu kontrolu pristupa. Prelazak na naprednije sisteme vjerovatno će forsirati sami uposlenici, a ne oni na rukovodećim pozicijama. Postojeća rješenja za kontrolu pristupa se lahko nadograđuju, uz minimalno ometanje svakodnevnih aktivnosti i ekonomičnu instalaciju. Upravitelji zgrada i menadžeri sigurnosti se moraju zapitati je li skuplje zamijeniti zastarjeli sistem ili sanirati posljedice upada u objekte ili sisteme podataka. Više o kontroli pristupa pročitajte na našoj stranici >>>

SHARE