Integracija Time&Space i SAP

Kako smo pridobili SAP certifikat za integraciju između našeg Time&Space i SAP sistema, te zašto je korisna takva integracija pročitajte u našoj objavi.

Integracija i povezanost sistema kao što je vaš ERP i sistem za time management (evidencija radnog vremena, obračuni plaća, kontrola pristupa…) je korisna iz više razloga:

 • manji broj grešaka, koji bi nastao prilikom ručnog prijenosta podataka između više različitih sistema
 • manji broj sati utrošenih na administrativni rad
 • brža i učinkovitija usklađenost podataka između različitih sistema.

Nakon mnogih uspješnih integracija rješenja Time&Space sa SAP sistemom smo se odlučili da svojim partnerima omogućimo standardizirani modul za povezivanje i potvrdimo od strane SAPa (naš certifikat). Nakon obsežnih testiranja, u 3. mjesecu 2017 smo bili potvrdu da smo prošli sve testove, te da je naš modul certificiran i live dostupan za sve naše partnere!

Certifikat za vas znači, da naš sistem Time&Space za povezivanje koristi standardizirane SAP module, te za korisnike SAPa više nema potrebe za dodatnim troškovim integracije i pripremi standardiziranih modula od strane SAPa.

SAP je tijekom procesa certificiranja osim samog djelovanja provjerio i druge mogućnosti rješenja:

 • da li postoji siguran “quality assurance” proces
 • da li tehnička i korisnička dokumentacija odgovara na sve SAP standarde.

Kako konkretno izgleda certificirana SAP integracija?:

 • matični podatci o zaposlenima se iz SAP automatski prenose u Time&Space
  • podaci o zaposlenima (ime, prezime, vrsta zaposlenja…)
  • broj kartice za registraciju/kontrolu pristupa
  • datum početka radnog odnosa, datum prestanka radnog odnosa (i drugi podatci povezani sa radnim odnosom)
  • to znači da sa upisom zaposlenog u SAP, on automatski ima sva prava i mogućnosti za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa
 • u drugom smjeru, iz Time&Space u SAP se prenose podatci o registracijama i događajima povezanim sa evidencijom radnog vremena (vrijeme registracije, vrsta događaja). Postavljanje događaja (službeni put, dolazak na posao, pauza…) koje koristi korisnik se postavljaju pri namještanju sistema Time&Space

Uz takav način integracije, korisnik na osnovu podataka iz Time&Space u SAPu priprema:

 • obračun plaća
 • time management (upravljanje sa kršenjima pravila, postavljanje satnica, praćenje prisutnosti i svih vrsta odsutnosti…)

Za naše korisnike smo pripremili i napredniju mogućnost povezivanja sa SAP, koja omogućava da se priprema podataka za obračun plaća odrađuje u sistemu Time&Space. Ta mogućnost je zanimljiva za sve korisnike koji imaju poteškoće pri pripremi obračuna kroz SAP, pošto Time&Space modul PIF (modul za obračun plaća) je veoma napredan, te omogućava postavljanje kompleksnijih pravila, isplatu dodataka, bonusa, nagrada, prijenos prekovremenih sati, zaokruživanje, rezanje sati…

Naša osnovna djelatnost je razvoj rješenja za upravljanje radnim vremenom, i uz više od 25 godina iskustva, možemo ponuditi visoko tehnološka, procesno specijalizirana rješenja, koja su prilagođena potrebama naših korisnika. Jedan od primjera našeg razvoja i praćenja procesa je Infozone – kiosk, na kojem zaposleni u proizvodnji ili bez pristupa računalu upravljaju svojim podatcima o radnom vremenu (pregled salda sati, pregled slobodnih dana, predavanje zahtjeva za izostanke ili godišnji odmor…). Pristup SAPu je teško omogućiti za svakog zaposlenog.

Za više informacije, posjetite našu web stranicu SAP integracija. ili nas kontaktirajte na mail, da dogovorimo predstavljenje naših rješenja i uspješnih instalacija.

SHARE