Integracija Time&Space-a i SAP-a

Ovaj put pišemo o integraciji između Time&Space-a i SAP-a sustava. Zašto uopće uvodimo integracije? S njima izbjegavamo:

 • pogreške pri pretipkavanju istih podataka u više sustava,
 • ručni, administrativni posao,
 • usklađivanje podataka u svim sustavima.

Špicine su stranke toga svjesne i pitaju za integracije s njihovim ERP sustavima.

Tako smo nakon dugo godina uspješne integracije sa SAP-om došli do točke certifikacije integracije našeg rješenja za upravljanje radnim vremenom Time&Space sa SAP sustavom.

Certificirana integracija znači da ponuđač rješenja koji se povezuje na SAP, pri integraciji koristi standardna SAP sučelja. Na taj način stranke izbjegnu potrebu za izradom posebnog sučelja na stani SAP-a.

SAP tijekom certifikacije provjerava:

 • imamo li uspostavljen “quality assurance” proces
 • odgovara li dokumentacija SAP standardima
  • ugovor o održavanju
  • korisničke upute

Kako konkretno izgleda certificirana SAP i Time&Space integracija:

 • matični podaci koji se unose u SAP se prenesu i u Time&Space
  • podaci o osobi (ime, prezime….)
  • broj pristupne kartice
  • datum početka zaposlenja, datum završetka zaposlenja
  • prijenosom podataka korisnik se može registrirati na terminalima i identificirati na kontroli pristupa
 • u drugom se smjeru pretaču podaci o registracijama i događajima (sat registracije i vrsta događaja) iz Time&Space-a u SAP
  • uparivanja Time&Space i SAP događaja (kako, recimo, nazivamo službeni put, dolazak na posao, ručak…) radi Špica kao dio inicijalne integracije

Kod te integracije stranka na osnovi Time&Space podataka u SAP-u provodi:

 • obračun plaća
 • time management (upravljanje s kršenjima, postavljanje rasporeda…)

Špica je također razvila integraciju koja omogućava da se time management i obračun plaća provode u Time&Space rješenju.

Ta je opcija bolja za stranku obzirom da je Špicin produkt za obračun plaća (PIF) jači – omogućava postavljanje kompleksnijih pravila, isplate dodatka, bonusa, prenošenje prekovremenih, zaokruživanje…

Budući da je u Špici core business već 25 godina razvoj sustava za evidenciju radnog vremena, naša su rješenja tehnološki i procesno specijalizirana za taj dio poslovanja. Za to je dobar primjer Infozone – kiosk na kojemu zaposlenici u proizvodnji upravljaju svojim radnim vremenom.

S druge strane korištenjem rješenja koje je specijalizirano za upravljanje radnim vremenom kupac izbjegava ispitivanje ovog područja i implementaciju u SAP-u.

Za više informacija o Time&Space rješenju i o uspješnim integracijama sa SAP-om javite nam se >>>

SHARE