HID Fargo HDP5000 

 

 

Fargo HDP5000 retransfer printer ID kartica pouzdano printa kartice u visokoj rezoluciji sa najvećom mogućom kvalitetom ispisa, a izuzetno je pogodan za tisak na smart kartice s ugrađenim čipom.  

Tisak se vrši prijenosom ribona na retransfer HDP film, koji se naknadno dodaje na karticu i pokriva 100% kartice.  

Jednostavno se nadograđuje dodatnim printing i laminacijskim modulima, kao i modulima za enkripciju. Svoju kvalitetu pokazuje kod ispisa kartica kao što su: 
Ispisuje kartice: 

Kontakt: kenan.husic@spica.com