Glavni federalni inspektor rada dolazi na T&S Meeting

Evidencija radnog vremena, pored veoma važnog aspekta upravljanja ljudskim resursima i optimizacije resursa, sa sobom nosi i zakonski, pravni, aspekt. Zakon o radu propisuje obavezno vođenje evidencije o radnom vremenu uposlenih i lica angažovanih na radu, te daje mogućnost da se ista vodi u elektronskoj formi radi lakšeg i preciznijeg evidentiranja.

Poslodavac je dužan inspektoru rada na njegov zahtjev predočiti evidenciju o licima angažovanim na radu (evidenciju radnog vremena), te matičnu evidenciju zaposlenika.

Šta je to još važno kod inpekcijskog nadzora i kako se dobro pripremiti da posjeta inspektora prođe bezbolno i bez kazne, a vi da ispoštujete zakonske norme?

Saznajte na Time&Space Meetingu koji će biti održan 25.10.2018.godine u Hotelu Zenica u Zenici sa početkom u 10.00 sati.

Jedan od predavača bit će i Glavni federalni inspektor rada, g. Muhamed Pašukanović, koji će sa učesnicima podijeliti svoja iskustva kada je u pitanju inspekcijski nadzor sa akcentom na evidenciju radnog vremena, ali i svega onoga što se veže za samu evidenciju a to su pravilno postavljanje radnih rasporeda, vođenje prekovremenih sati, noćnog rada, rada vikendom, preraspodjele radnog vremena i ostalog. Glavni inspektor će vam stajati i na raspolaganju za sva vaša pitanja i nedoumice koje ste eventualno imali u ovoj oblasti.

Učešće na Time&Space Meetingu je besplatno!

Više informacija o samom događaju možete naći na: https://www.spica.ba/time-space-meeting.

Za sve dodatne informacije slobodno me kontaktirajte.

Vidimo se!

Hilmija Arnautović
Business Development Management
+387 62 260 297

SHARE