Čitanje bar koda s pametnim telefonom

Svatko tko želi čitati bar kodove s mobilnim telefonima prvo pomisli na korištenje kamere pri toj akciji. Međutim: je li to primjereno za situacije u kojima korisnik mora čitati više bar kodova ili ih čitati često? Prijenosni terminali s ugrađenim čitačima bar kodova mnogo su prikladniji uređaji kada trebamo čitati više od samo nekoliko kodova po danu. Čak i cijene takvih namjenskih uređaja sada su vrlo blizu cijena pametnih telefona za osobno korištenje. Prvi takav uređaj je Zebra TC20, s kojime se također radila usporedba u brzini čitanja bar koda.

Čitanje kodova s namjenskim uređajem je ponovno brže

SHARE