Automatska rezervacija zaliha

Ponekad je razlog prelaska na WMS sustav (warehouse management system) želja da se poveća broj narudžbi koje mogu biti dostavljene u dogovorenim rokovima.

Prečesto se kupcima koji nemaju odgovarajuće WMS rješenje događa da obećaju svojim strankama (dvjema ili više) nešto što vide na zalihama i onda se dogodi, zbog toga što nema dovoljno robe, da jedna od stranki mora čekati.

Kako bi se osigurao visok nivo usluge potrebno je i praktično automatizirati proces rezervacije zaliha.

Kako izgledaju automatske rezervacije:

  1. Kada lansiramo prodajni nalog, provjerimo stanje zaliha i ako je na stanju dovoljno robe, rezerviramo je za našu narudžbu. Zatim odlučimo hoćemo li je isporučiti odmah ili ćemo pričekati datum isporuke koju je specificirao kupac.
  2. Ako na stanju nemamo dovoljno robe:

a. Napravimo djelomičnu isporuku, ako je takva politika firme ili ako kupac dopušta djelomičnu isporuku. U tom se slučaju rezervira količina raspoloživih zaliha i lansira se dopunski nalog. Kada roba dođe napravi se cross docking i roba ide direktno kupcu.

b. Pričekamo da se zalihe nadopune i nakon toga šaljemo cijelu količinu narudžbe.

Rezervacija onemogućava da netko drugi isporuči naše narudžbom rezervirane zalihe i ne navodi skladištara koji radi picking na lokaciju rezervacije.

Rezervacije v skladiščuU posebnim slučajevima (ako se radi o ključnom kupcu ili hitnom slučaju) mora postojati relevantna osoba (najčešće šef logistike) koja ima pravo na izmjenu prioriteta:

  • omogućeno je od rezervacije robe, pa do
  • mijenjanja prioriteta rezervacija (da primjerice neki nalog ide na obradu prije onoga što je bio prvi).

Voditelj logistike, ili neka druga ovlaštena osoba, najčešće ručno mijenja prioritete jer je taj postupak zapravo iznimka od pravila.

Nakon toga se uspostavi automatsko obavještavanje (mailom ili na neki drugi način) kada zalihe padnu na kritično malu količinu. Obavještavanje se može vrlo jednostavno postaviti i izvještaji se mogu primati na dnevnom, tjednom ili nekom drugom nivou.

Za više informacija o dobrim praksama vezanima za skladišno poslovanje svakako nas kontaktirajte.

SHARE