Automatizirani obračun zarada zaposlenih

Kako bi postigli automatiziran obračun zarada zaposlenih, prvo moramo imati podatke o evidenciji radnog vremena.

Suvremene evidencije bilježe radno vrijeme zaposlenih, kada su oni na poslu (putem terminala s karticama, putem mobilnih telefona ili računala) i kada zaposleni nije na poslu: to se evidentira u evidenciju sa odgovorajućim obrazloženjem: bolovanje, godišnji odmor, službeni put,…

Kako podatke iz evidencije radnog vremena upotrebiti za automatsku pripremu plaća:
  • Proces obračuna sati za plaće je složen i najčešće traje 1-2 dana. Najčešće ga radi samo jedna osoba koja poznaje sve „finese“ internih pravila o radnom vremenu. Ta osoba „iz glave“ zna kako i koje vrste primanja obračunati, ako je radnik npr. radio treću smenu, na subotu koja je ujedno i praznik. Ukoliko ta osoba ode na bolovanje, prije nego što se trebaju obračunati sati za plaće nastaju veliki problemi, dolazi do pogrešno obračunatih sati, a isplata plaće može kasniti. Da ne spominjem da se ova osoba ni u snu ne može nadati godišnjem odmoru u vrijeme obračuna plaće.
  • Uvođenjem modernog sistema kao što je Time&Space, proces od prijave i odjave radnika do prenosa u plaćee je automatiziran. Pravila obračuna se ne nalaze u nečijoj glavi, već su točno definirana u sistemu. Mogućnost greške svedena je na minimum, a kroz različite, više ili manje automatizirane mehanizme, greške se jednostavno otkrivaju i popravljaju. Za obračun sati za plaću sada je potreban samo jedan klik.
  • Povezivanje evidencije radnog vremena i obračuna plaća u jedan automatiziran proces, značajno utiče da podaci o radnom vremenu budu objektivni, točni i redovno ažurirani. Ukoliko je radnik zaboravio karticu ili je vođa tima zaboravio da unese godišnji odmor, sistem će ih najkasnije pred obračun zarada podsjetiti da te podatke ažuriraju.

PIF

  • Time&Space sistem za evidenciju radnog vremena sadrži i PIF „konektor“ koji omogućava jednostavno spajanje na gotovo svaki sistem za obračun plaća.
    PIF (Payroll Integration Framework) posebno je moćan modul koji omogućava vrlo detaljnu konfiguraciju pravila po kojima će se sati iz evidencije rada, klikom miša, preračunati u vrste primanja i izvoziti dalje u sistem za obračun plaća.
  • Prije samog izvoza, PIF omogućava i detaljanpregled svih izračunatih vrsta primanja, razlika sati ili kontrolnih suma kako bi se ispravile sve eventualne greške u evidenciji rada, a obračunati sati bili 100% ispravni.
  • Takođe, PIF posjeduje i generator izvještaja, koji omogućava izradu sumarnih i detaljnih izveštaja, među kojima je i izveštaj prema Zakonu o radu u FBIH i RS. Bitno je napomenuti da se izvještaj prema Zakonu o radu izrađuje na osnovu istih podataka koji se izvoze u plate tako da će podaci na izvještaju uvijek odgovarati podatcima na platnoj listi.

Za više podataka o sistemu, koji omogućava automatski prenos podataka iz evidencije radnog vremena u sisteme za obračun plaća, posjetite našu web stranicu.

SHARE