Aktivno upravljanje radom u stvarnom vremenu

Prednost glasovnog sustava vidljiva je u njegovoj sposobnosti da aktivno usmjerava radnu snagu. Rad upravljan nalozima ispisanim na papiru ili bar-kodiranje ručnim terminalom, a u nemalom broju slučajeva korištenjem i papira s terminalom traže od operatera intuitivan rad, omogućujući da postavi svoj vlastiti ritam i način rada. Glasom upravljani rad povećava razinu produktivnosti uspostavljanjem tempa rada i brzine. U sklopu svakodnevnih operacija, zadaće dodijeljene operateru preuzimaju se u glasovne terminale iz WMS-a, LMS-a ili nekog drugog sustava putem RF bežične mreže.

WMS sustavi omogućuju određivanje prioriteta procesa odabira narudžbe grupiranjem narudžbi u valove radi učinkovitijeg slaganja. Upravljanje valovima omogućuje voditeljima da dinamički upravljaju velikim grupama narudžbi koje treba učinkovito sakupiti. Glasovno usmjereni sustav u suradnji s WMS-om i LMS-om sprema informacije koje se aktiviraju u procesima koje operater trenutno izvršava. Informacija o valovima mogu se dinamički preuzeti u realnom vremenu, kako to nalaže voditelj ili se mogu preuzimati u batch (pojedinačnom) načinu rada.

Povećanje točnosti i brzine rada

Kako bi se osigurala točnost, sustav koristi metodu kontrolnih brojeva. Nakon prijavljivanja na pojedinačna glasovna računala putem izgovorene lozinke, sustav usmjerava operatere na prvu lokaciju za komisiju. Upotrebom VoX sustava, operateri potvrđuju da su na ispravnoj lokaciji čitanjem  jedinstvenog numeričkog identifikatora pod nazivom “kontrolna znamenka” koja je postavljena na svakoj lokaciji. Opcija koju smo implementirali je i rotiranje kontrolnih brojeva. Sustav traži od operatera da izgovori kontrolni broj na određenoj boji pa se ovim načinom sprječava da operateri zapamte kontrolne brojeve.

Neki korisnici mogu koristiti dio UPC koda ili dio ID-a proizvoda – to uzrokuje sporiju produktivnost, ali uklanja potrebu za dodavanjem kontrolne znamenke. Nastojimo koristiti znamenke jer ovakav način rada pokazuju veću produktivnost. Potvrda artikla čitanjem znamenki koda se vrši po nadopuni lokacije i time potvrđujemo da je pravi artikl na pravom mjestu.

Kada izgovore ispravnu kontrolnu znamenku za dodijeljenu lokaciju (bin, slot) sustav će operateru reći količinu koju treba uzeti i u koju transportnu jedinicu ga treba staviti. Operater potvrđuje uzetu količinu izgovarajući broj uzetih zadanih jedinica mjera. Ako postoji više varijanti istog artikla sustav dodatnu instrukciju izgovara s količinom.

Sustav zatim usmjerava operatera na sljedeću lokaciju. Rezultat tijeka rada jasna je prednost glasovnog sustava. Operateri ostaju fokusirani jer kontinuirano upravljaju glasovnim naredbama sustava, omogućujući im da rade s većom točnost i produktivnosti.
Naravno procesi u skladištima se razlikuju pa se i prilagođavaju raznim zahtjevima i procedurama.

Po potrebi glasovni sustav tako radi i sa serijskim brojevima artikala i sa serijama (rokovima trajanja).

U narednim člancima teme koje ćemo obrađivati bit će:

  • Kako radi s transportnim jedinicama ili multipcking?
  • Radi li voice sa težinskom – vaganom robom? Pick by weight
  • ‘Pick by line’ ili ‘Put to store’ operacije

Za više informacija o ovoj temi svakako nas kontaktirajte.

SHARE