Učinkovito skladište!

Automatizacija kretanja robe u skladištima je vrlo vruća tema i lijepo je gledati i sanjati o robotiziranim skladištima. Pogotovo sada kada je jako teško...

Imate li vi problema sa fantomskim osnovnim sredstvima?

Osnovna sredstva, odnosno sredstva koja se kupuju za dugoročnu upotrebu u proizvodnji prihoda, kreću se od zemljišta i zgrade pa sve do vozila i...

HighJump – top pružatelj logističkih IT usluga u 2018.!

Časopis Inbound Logistics imenovao je HighJump, kojega Špica zastupa u Adriatic regiji i šire, jednim od top 100 pružatelja logističkih IT usluga. Ovogodišnja pobjeda je rezultat kontinuiranog...